A Budai-hegység barlangjai

Budapest egyik fõ természeti jelentõsége barlangjainak nagy számában rejlik. Kialakulásuk elõfeltétele volt a felszíni, felszín közeli karsztosodó kõzet, amely nagy tömegben található meg. A Budai-hegység barlangjainak kialakulását régebben kizárólag a felszínre törõ hévizeknek tulajdonították. Jelenleg az úgynevezett keveredési korróziós kialakulás látszik valószínûbbnek. Ebben az esetben az eltérõ hõmérsékletû és ionkoncentrációjú vizek keveredése során az így keletkezõ víz oldóképessége nagyobb, mint a két alkotórészének külön-külön. A keveredéses oldás egyik feltétele, hogy a leszálló vizek eljussanak a karsztosodó kõzetbe, tehát a csak a vízzáró oligocén Kiscelli agyag lepusztulását követõen indulhatott meg a karsztosodás, ami a felsõ-miocént követõen következhetett be. Több õskarszt is megfigyelhetõ, amelyek képzõdése még az eocén elõtt történt, de ezek többnyire eocén üledékkel vannak kitöltve, és rendkívül ritkák. A közel 100 budapesti barlang többsége csak néhány méteres karsztos üreg, de a természetvédelmi törvény értelmében Magyarországon minden barlang, így ezek is védelmet élveznek. Vannak azonban fokozottan védettek is.

Ezek:

továbbá a két látogatható barlang a Pálvölgyi-barlang és a Szemlõhegyi-barlang.


http://karst.planetresources.net/fekete_barlang.htm

http://www.ngo.hu/~mlbe/evkonyv/ikertebr.htm

http://www.golyahir.hu/vedett6.htm

Óceán Búvárklub
Hungary
Budapest 1026 Endrődi S u. 54/a
Mobil: 36-70-256-8604
email: oceandiving@freemail.hu max: (5Mb)
http://ocean.fw.hu