A világ legnagyobb búvárképzési rendszere!


A PADI (PROFESSIONAL OF DIVING INSTRUCTORS) a világ legnagyobb búvároktatási rendszere. Ehhez a szervezethez tartozik a világ búvártársadalmának kb. 65%-a. A maradék 35% kb. 250 egyéb más szervezet között oszlik el.
A PADI standardjai minden tekintetben megfelelnek az uj, EU-ban elõírt búvárszabványoknak is!
Ez tükrözi a világszínvonalat, a nemzetközi elismertséget és a bizalmat. Úgy gondoljuk, hogy nem feltétlenül a nagy számokban lakik a minõség, hanem az emberi lelkiismeretességben, ennek ellenére ezek a számok is jelentenek valamit.
A PADI tanfolyamok sora lefedi a búvárkodás teljes palettáját, igy megtanulhatsz mindent errõl a világról, amit csak szeretnél. Kiváló minõségû központi oktatási anyagok segítik a tanulást és a fejlõdést. A PADI nagy gondot fordít a minõségellenõrzésre, melyet egy személyesen neked küldött levéllel valósít meg. Ez a levél egy kérdõív, amely rákérdez a tanfolyamod minden fontos pontjára, így ellenõrizve oktatód munkáját, szakértelmét és lelkiismeretességét.

A PADI nemcsak a tanfolyamokhoz rendel szabványokat, hanem az oktatási intéményekhez és bázisokhoz is. A búváriskolák minõsítése tükrözi a felszereltséget, minõséget és professzionalitást. Egy tanfolyam elvégzése után te is egy PADI igazolvány birtokosa leszel, amely arcképes, tartalmazza személyes adataidat, regisztrációs számodat (így könnyen leellenõrizhetõ és pótolható a világ bármely pontján) valamint oktatód nevét és számát, aki így egy életre szóló garanciát vállal munkájáért. Mér több információt tudhatsz meg a PADI-ról, ha megnézed a http://www.padi.com oldalát.

A szabványosítás volt az elsõ igazán nagy lépés amit bevezettünk. Ez azt jelentette, hogy meghatároztuk a fokozatokat és az ahhoz tartozó követelményeket. Ezekhez a szintmeghatározásokhoz a legnagyobb tapasztalattal rendelkezõ oktatókat hívtuk össze és így kristályosodott ki milyen szinten mit is kell tudnia egy búvárnak. Ezután következett a második szakasz. Pedagógusok, pszichológusok, orvosok, mérnökök és felszerelésgyártók bevonásával kidolgoztuk a tematikákat és tananyagokat úgy, hogy az a lehetõ leghatékonyabb legyen. Ezáltal megszûnt annak a lehetõsége, hogy egy gyengébb tehetségû oktató a maga által összeállított tananyaggal veszélybe sodorja a hallgatóját.

Mivel csak az lehet PADI oktató, aki belép a szövetségbe, és magára nézve kötelezõnek tekinti ezeket a szabályokat, ezért minden PADI oktató ugyanazt tanítja az egész világon. A szabványok negyedévente minden szempontból átvizsgálásra kerülnek és az oktatók errõl személyesen írásos tájékoztatót kapnak. Így a modern technika minden vívmányát beépítjük a tananyagba az oktatónak pedig csak alkalmaznia kell.

A fejlõdési folyamat következõ lépcsõfoka a minõségbiztosítás alapvetõ elveinek kidolgozása volt. Bevezettük a minõségellenõrzõ kérdõíveket. Mivel az igazolványok a nemzetközi központokban készülnek, az oktató kénytelen elküldeni a hallgató fényképét és minden adatát. Itt számítógépre kerül és véletlenszerûen minden 2., 3. hallgató közvetlenül a PADI-tól kap egy kérdõívet, melyben visszaellenõrizzük az oktató munkáját. Ezekben kérdések találhatók a tanfolyamon használt felszerelésekrõl, a tananyagról, a számonkérési formákról, az uszodai és nyíltvízi foglalkozások gyakorlatairól. Mivel a tanuló pontosan nem tudhatja mit is kellett volna kapnia a tanfolyamon, ezért azt fogja válaszolni amin õ átesett. A kérdõívet a PADI-hoz visszaküldve, a központ le tudja ellenõrizni az oktató munkáját, melyet ha jól végzett semmi nem történik, míg ha kiderül hanyagsága, kötelezik a mulasztás pótlására és idõszakos vagy örökös felfüggesztéssel szankcionálják. Ez a magas szintû szabványosítás és ellenõrzés tette lehetõvé azt, hogy bárhol a világon ugyanazzal a minõséggel és biztonsággal találkozzon az érdeklõdõ.

A szövetség munkájának harmadik nagy vívmánya a folyamatos oktatási rendszer létrehozása. Melynek során darabokra szedték és újra építették az egész képzési szisztémát. Egy rugalmas és átfogó struktúra kialakítására volt szükség annak elkerülése végett, hogy a hallgatóknak 3-4 tanfolyamba kényszerülve kelljen elsajátítaniuk a búvárvilág törvényeit. Ezen elveknek megfelelve alakult ki az a rendszer, ami lényegéhen ma is mûködik és folyamatosan fejlõdik. Ebben egymásra épülnek az alap (kezdõ, haladó stb.) és speciális (roncsmerülés, mélymerülés stb.) kurzusok, valamint a hivatásos szintek (búvármester, segédoktató, oktatói), azon alapvetõ igényeket kielégítve, hogy a hallgató minél hamarabb megismerkedhessen azzal a területtel, ami õt igazán érdekli.

A központi ellenõrzésû oktatói vizsga volt a negyedik lépés az egyre jobb minõség érdekében. Az oktatói tanfolyamot két részre osztottuk, a felkészítésre, amelyet megtarthatott egy megfelelõ végzettségû oktató (course director) és a vizsgára, amelyet csak a PADI belsõ vizsgabizottsága vezethet le. Ezzel kiszûrtük a házi vizsgák visszásságait is. A felkészítõ Course Directornak mindent el kell követnie, hogy oktatójelöltje a lehetõ legmagasabb szintet érje el, hiszen olyan vizsgabizottság elõtt kell helytállnia, melynek tagjai másik országból, de nem ritkán másik földrészrõl érkeznek és semmi érdekük nem fûzõdik a vizsga kimeneteléhez csupán a minõség. Aki itt megállja a helyét biztosan megfelel a nemzetközi követelményeknek, ha pedig mégsem, úgyis kihullik a minõségellenõrzés rostáján.

Az AWARE Projekt: A környezetvédelem is egyre inkább elõtérbe került a PADI munkájában és megszületett az AWARE Projekt (Aquatic World Awarness Responsibility Education) a Víz Alatti Világ Tudatos Megóvásának Oktatása. Az oktatási anyagokba belekerültek mindazok a fontos tudnivalók, melyeket minden búvárnak tudnia kell ahhoz, hogy megértse, mi csak vendégek vagyunk ebben a világban és úgy illik viselkednünk mint vendégségben. Ezek a szabályok biztosítják azt, hogy a merülõ helyeken még évek múlva is legyen mit megcsodálnunk és ne a csupasz tengerfenék fogadja az ide látogatót.

Mit eredményeztek ezek a tudatos intézkedések? Azt, hogy a PADI ma a világ egyik legkedveltebb, legnagyobb és legdinamikusalaban fejlõdõ oktatási rendszerévé vált. Ma a világon megközelítõleg 10.000.000 PADI búvár él és merül. Ez a világ búvártársadalmának kb. 65%-a. Ez igen komoly eredmény, ha azt is figyelembe vesszük, hogy több száz oktatási rendszer létezik a világon. Annak, akinek PADI igazolványa van, a világon bárhol biztosítanak merülési lehetõséget, mivel ma már a PADI minõséget mindenki ismeri és minden országban vannak PADI bázisok és iskolák.

Ocean Diving Club
Hungary
Budapest 1026 Endrődi S u. 54/a
Mobil: 36-70-256-8604
email: oceandiving@freemail.hu
max: (5Mb)
http://ocean.fw.hu