Horvát Köztársaság Hivatalos Közlönye 47 szám/99 -1999.05.17.

Tengerészeti és Forgalmi Minisztérium -
Víz alatti tevéknységekről szóló szabályzata

A Tengerészeti Törvény 1043. cikkely 38. bekezdése értelmében a Tengerészeti és forgalmi miniszter meghozta a:

Víz alatti tevéknységekről szóló szabályzatot:

1. Cikkely
Ez a Szabályzat előírja a szórakozás és sport céljából végzett vizalatti tevékenységekkel (a továbbiakban: búvárkodás) kapcsolatos feltételeket a Horvát köztársaság belföldi és fenség vizeiben.
E cikkely (1) bekezdése szerint, búvárkodásnak számit a személy minden olyan tengerszínt alatti tartózkodása, amelyet víz alatti lélegzést biztosító búvár felszereléssel van megvalósítva (búvár felszereléssel).

2. Cikkely
E szabályzat értelmében a felszereléssel való búvárkodásnak a következőket tekintjük:
-rekreáció és sport celjábol való búvarkodást;
-saját celú vizalatti fényképezeés és felvételezést;
-vizalatti versenyeket;
-búvári oktatást.
A vízszínt-feletről irányított vízallati fényképező felszereléssel való felvételezést nem tekintjük e Szabályzat értelmében búvárkodásnak.

3. Cikkely
Búvár felszerelésnek tekinthető az autonóm búvár felszerelés, a kötött búvár felszerelés, valamint a búvárkodáshoz szükséges műszaki segédeszközök. E Szabályzat értelmében autonóm búvár felszerelésnek tekinthető a: komprimált oxigén vagy levegő, vagy más lélegzésre alkalmas gázkeverék tartálya, a vizalatti lélegző készülék melyiket a búvár magával visz, valamint az úszó kompenzátor és egyéb mérő műszer. A kötött búvár felszerelésnek az a felszerelés tekinthető amelynél a lélegzéshez szükséges keveréket a vizszítjéről van biztosítva, a búvár kábellal és tömlővel van összekötetésben a felszínnel. A búvárkodáshoz szükséges műszaki segédeszközöknek tekinthető minden más készülék, amely segíti az ember víz alatti mozgását vagy tartózkodását.

4. Cikkely
A búvárkodás színhelye muszáj hogy láthatóan legyen megjelölve. A megjelölést egy narancs vagy piros színű bója elhelyezésével történik a búvárkodás színhelye közepére, bója átmérője minimum 30 cm legyen, vagy egy búvár zászlóval (narancsszínű négyszög egy fehér átló vonallal, vagy Nemzetközi jelzőkódex "A" típusú tengerész zászlóval, vagy magasra kitűzött búvárzászlóval a búvár anyahajón). Éjjel a bóját világítással kell felszerelni, sárga vagy fehér villogóval, amely legalább 300 méter távolságról látható legyen. E Szabályzat 2. cikk (1) bek. 1. és 2. pontban leirt búvárkodás színhelyének kijelőlésért felelős az a személy, amely búvárkodik. E Szabályzat 2. cikk (1) bek. 3. pontban leirt búvárkodás esetén a színhely megjelölése megfelelő legyen a területi Révkapitányságtól - e Szabályzat 7. cikkely értelmében kiadott hajózási engedélyben kitűzött feltételekhez, a szabályos kijelölésért a verseny szervezője a felelős. E Szabályzat 2. cikk (1) bek. 4. pontjában leirt búvárkodás színhelyének kijelőlésért felelős az a személy, amely oktat.

5. Cikkely
A Horvát Köztársaság állampolgárai, valamint idegen állampolgárok búvárkodhatnak, csak ha hiteles búvár igazolvánnyal rendelkeznek. E cikkely (1) bekezdésben említett Búvár igazolványt a Horvát Búvar Szövetség adja ki. E cikkely (1) bekezdésben említett búvár igazolvány egy évig érvényes a kiáltási naptól számítva. A Búvár igazolvány csak olyan személynek adható ki, amely kellő - az Oktatási és Sport Minisztérium által elfogadott - búvár kvalifikációval rendelkezik. A Búvár igazolvány kellő adatokkal ellátott formanyomtatvány, amely formája és leírása e Szabályzat része és az 1 számú mellékletet alkotja. A Búvár igazolvány kibocsátása alkalmából a Horvát Búvar Szövetség köteles biztosítani, hogy minden igazolvány tulajdonos értesülve legyen a búvárkodni tilos helyekről, a szervezet búvárkodásra kijelölt helyekről, a baleset esetén hívandó telefonszámokról, valamint egyéb búvárkodáshoz szükséges információról, amelyt előír ez a Szabályzat, vagy más hatjában lévő törvény, illetve előírás.

6. Cikkely
A búvárok oktatása az Oktatási és Sport Minisztérium által engedélyezet program szerint végezhető. A tanfolyamot a Horvát Búvár Szövetségnek írásos formában kell bejelenteni. A tengeren történő tanulókkal való praktikus kiképzés idején, a búvar instruktor (oktató) köteles hogy az oktatást szervező jogi személy bélyegzőjével hitelesített tanfolyamon résztvevők névsorával, a Horvát Búvar Szövetségnek küldött bejelentkezés fénymásolatával, amely a Horvát Búvar Szövetségnek által hitelesített, valamint a területi Révkapitányságtól kiadott hajózási engedéllyel rendelkezzen.

7. Cikkely
A sport versenyek kizárólag csak a Révkapitányság előzetes engedélyével végezhetők. E cikkely (1) bekezdésében említet engedély kiadására a kérelmet legalább nyolc nappal a verseny kezdete előtt kell benyújtani a Révkapitányságnak. E cikkely (1) bekezdésében említet engedélyben a Révkapitányság előírja azokat az eljárásokat, amelyeket szükséges elvégezni egy sport verseny alkalmakor.

8. Cikkely
Horvátországban a búvár igazolvány kiállításának illetéke 100,00 kn. A Horvát Búvar Szövetség köteles minden év januárjában írásos Jelentést készíteni a Tengerészeti és forgalmi Minisztériumnak az elmúlt évben kiadott búvár engedélyek számáról. E cikkely (2) bekezdésében említett jelentés mellet a Horvát Búvar Szövetség egy javaslatot terjeszt fel a Tengerészeti és Forgalmi Minisztériumnak, amelyben az e Szabályzat 5. cikkelye előírt búvár engedélyek kiadásából eredő bevétel célszerű elhasználását javasolja. A célszerű elhasználható összeg nagysága kiteszi a búvár igazolványon feltüntetett összeg 60 % -át. Az eszközök kizárólag a biztonságosabb hajózás és búvárkodásra, a szerencsétlenül járt búvárok szolgáltatására, a tengeri műemlékek és természetvédelmére, valamint a horvátországi búvárkodás fejlesztésére használható, a Minisztérium írásos engedélyezése után.

9. Cikkely
A sport és rekreatív búvárkodásban levegőre a legnagyobb engedélyezet mélység 40 méter.

10. Cikkely
Búvárkodni nem engedélyezet:
a) a belföldi tenger vizekben melyek a kikötőkhöz, a kikötő bejáratához, a horgonyzásra használt területhez taroznak, valamint a forgalmasabb útvonalakon,
b) a belföldi tenger vizekben és a Horvát Köztársaság felségvizeiben, melyekben ez tiltott külön rendeletekkel, illetve más hivatalos közigazgatási szerv határozatával,
c) a tengeri rezervátumokban és védett területekben, a Természeti parkokban, valamint más védelem alatti tenger és tengeralatti térségben ( például: Maloston-i öböl, Lim-i öböl, Telascica természeti parkban, stb.),
d) a nemzeti parkokban: Brijuni, Kornati, Krk és Mljet
e) horgonyon lévő hadihajók közelében és a védett katonai építmények 100 méternyi part menti övezet távolságában,


Kivételes búvári engedélyt e cikkely (1) bekezdéshez értelmében kiadhatja:
az a) ponttal kapcsolatosan: a területi felelős Révkapitányság
a b) ponttal kapcsolatosan: az a közigazgatási szerv mely az adott rendeletet illetve határozatott hozta,
a c) és d) ponttal kapcsolatosan: Környezetvédelmi Állami Hivatal, a környezetvédelem előírások és jogszabályok feltételei szerint,
az e) ponttal kapcsolatosan: Horvát Köztársaság Honvédelmi Minisztériuma
E cikkely (2) bekezdésben felsorolt intézmények a kiadott kivételes engedélyekről értesítik a Belügyminisztériumot és a Tengerészeti és forgalmi Minisztériumot.

11. Cikkely
Búvárkodás engedélyezet kizárólag az illetékes szervtől megkapott engedéllyel a következő belföldi vizek és a Horvát Köztársaság felségvizek területein belül:

VIS sziget zónája, amelyt a következő koordináták zárják:
A - sz = 42o55'00" N h = 15o40'00" E
B - sz = 42o55'00" N h = 16o20'00" E
C - sz = 43o08'00" N h = 15o40'00" E
D - sz = 43o08'00" N h = 16o20'00" E

(magába foglalja Vis, Bisevo, Svetac és Brusnik szigeteket a velük járó sziklákkal és sekélyekkel).

LASTOVO sziget zónája, amelyt a következő koordináták zárják:
A - sz = 42o40'00" N h = 16o27'00" E
B - sz = 42o40'00" N h = 17o10'00" E
C - sz = 42o49'00" N h = 16o27'00" E
D - sz = 42o49'00" N h = 17o10'00" E

(magába foglalja Susac, Kopiste, Lastovo szigeteket, valamint Donji Skolji és Vrhovnjaci szigetcsoportokat és a velük járó sziklákat és sekélyeket).

PALAGRUZA sziget zónája, amelyt a következő koordináták zárják:
A - sz = 42o22'00" N h = 16o14'00" E
B - sz = 42o22'00" N h = 16o21'00" E
C - sz = 42o24'00" N h = 16o14'00" E
D - sz = 42o24'00" N h = 16o21'00" E

(magába foglalja az összes szigetcsoportot és a velük járó sziklákat és sekélyeket).

MLJET sziget zónája
Magába foglal tengeri övezetet, valamint a többi kis szigetek és sziklak körüli övezetet, 2000 métere a sziget partjától.

JABUKA sziget zónája
A sziget körüli 300 méter széles tengeri övezet, amely magába foglalja a Jabuka sekélyeit.

PREMUDA területe - "Szent István" hajóroncsa
300 méter széles tengeri övezet a 44o14'88" N és 14o26'26" E pozíció körül.

NOVIGRAD területe - "Coriolanus" hajóroncsa
300 méter széles tengeri övezet a 45o19'09" N és 13o25'25" E pozíció körül.

SV.IVAN NA PUCINI területe - "Gautsch báró" hajóroncsa
300 méter széles tengeri övezet a 44o56'25" N és 13o34'43" E pozíció körül.

PELJESAC területe - "S-57" hajóroncsa
300 méter széles tengeri övezet a 42o51'20" N és 17o30'00" E pozíció körül.

IRJE területe
300 méter széles tengeri övezet a 43o40'00" N és 15o40'15" E pozíció körül.

CAVTAT területe
300 méter széles tengeri övezet a 42o35'45" N és 18o12'15" E pozíció körül.

E cikkely (1) bekezdésben felsorolt területékre szóló búvár engedélyt a Művelődési Minisztérium jogosult kiadni. E cikkely (2) bekezdésben említett intézmény a kiadott engedélyekről értesíti a Belügyminisztériumot, valamint a Tengerészeti és forgalmi Minisztériumot.

12. Cikkely
E Szabályzatban foglat búvárkodás ellenőrzését, saját hatáskörükben az Oktatási és Sport Minisztérium által kinevezett búvár ellenőrök végezhetnek. Kivételesen a nemzeti és természetvédelmi parkokban a búvárkodást ellenőrzését, e cikkely (1) bekezdésben említet személyeken kívül, a környezetvédelmi szabályok szerint felhatalmazott hivatalos személyek végzik. Az észrevett szabálytalanságokról kötelesek értesíteni a legközelebbi Révkapitányságot vagy Rendőrkapitányságot, illetve jelentést küldeni az Oktatási és Sport Minisztériumnak.

Büntető Szabályzatok

13. Cikkely
Tengerészeti szabálysértésért 3.000,00-től 15.000,00 kuna összeget elérő pénzbírsággal büntethető az a jogi személy, amely:
1) nem jelöli meg a búvárkodás színhelyét, vagy szabálytalanul jelöli (4. cikkely)
2) sport versenyt szervez a Révkapitányság előzetes engedélye nélkül (7. cikkely)
3) a tiltott helyeken, sport versenyt szervez engedélye nélkül (10. és 11. cikkely)
Az (1) bekezdésben említet szabálysértésért 2.000, 00 -től 5.000,00 kuna összeget elérő pénzbírsággal büntethető a jogi személy felelős személye is.

14. Cikkely
Tengerészeti szabálysértésért 1.000,00-től -4.000,00 kuna összeget elérő pénzbírsággal büntethető az a fizikai személy, amely: - érvényes búvár igazolvány nélkül búvárkodik - a sport és rekreatív búvárkodásban levegőre, a legnagyobb engedélyezet mélység felett búvárkodik (9. cikkely).

15. Cikkely
Tengerészeti szabálysértésért 2.000,00-től -5.000,00 kuna összeget elérő pénzbírsággal büntethető az a fizikai személy, amely tiltott helyeken, engedélye nélkül búvárkodik (10. és 11. cikkely).

16. Cikkely
Az a fizikai személy, amely e Szabályzat 14. és 15. cikkelyében sorolt tengerészeti szabálysértésért követ el, 500,00 kuna pénzbírsággal a helyszínen büntethető.

Vegyes és Záró Rendelkezések

17. Cikkely
Ez a Szabályzat hatályban lépésével, hatályon kívül kerül az 1995. szeptember 29.-i Víz alatti tevékenységekről szóló szabályzat ("Horvát Közlöny" 91. szám / 99). Az 1995. szeptember 29.-i Víz alatti tevékenységekről szóló szabályzat ("Horvát Közlöny" 91. szám / 99). alapján, a Révkapitányság által, hitelesített búvárkodási jelentkezések érvényesek az engedélyezett határideig. Ez a Szabályzat hatályba lépésének időpontjáig - a Horvát Búvár Szövetség által - kiadott tagság igazolvány, az 1995. szeptember 29.-i Víz alatti tevékenységekről szóló szabályzat ("Horvát Közlöny" 91. szám / 99) előírása szerint, 1999. december 31.-ig, mint búvárkodási jelentkezés érvényes. Ez a Szabályzat hatályba lépésének napjával a Horvát Búvár Szövetség tagság igazolványa többet nem tekinthető búvárkodási jelentkezésként. Ez a Szabályzat nyolc nappal a Horvát Közlönyben lévő közlés után lép hatályba.


Akta: 011-01/99-01/30
Iktató szám: 530-01-99-4
Zágráb, 1999. május 3.
Miniszter
mr. Luavec Zeljko s.k.


1. Melléklet
A Búvar igazolvány két nyelven van nyomtatva, kék papiroson, a mérete 87x57 mm, valamint a következő adatokat tartalmaz:

a Horvátország színes címerét;
a Horvát Búvár Szövetség jelvényét;
az igazolvány kiadás és érvényeség időpontját;
az igazolvány árát;
minden igazolvány sorszámmal van ellátva;
az igazolvány tulajdonos személyi adatait (név és előnév, cím, személyi szám, vagy útlevél száma);
a búvári kvalifikációt igazoló okmány számát és kibocsátóját;
kiadó bélyegzőjét és aláírását;
az igazolvány műanyagba van borítva a Horvát Búvár Szövetség által biztosítva.

HRVATSKI RONILACKI SAVEZ
CROATIAN DIVING FEDERATION
Dalmatinska 12 tel: +385 (0)1/48 48 765
10 000 Zagreb tel: +385 (0)1 48 47 582 E-mail: hrscdf@zg.tel.hr.
HRVATSKA fax +385 (0)1 48 49 119 Web: http://www.diving-hrs.hr
NN 47/99, 17.05.1999.

Ocean Diving Club
Hungary
Budapest 1026 Endrődi S u. 54/a
Mobil: 36-70-256-8604
email: oceandiving@freemail.hu
max: (5Mb)
http://ocean.fw.hu